Razaranja

Srednji vek
Mada je smederevski utvrdjeni grad bio sagradjen u doba kada se već uveliko koristilo vatreno oružje, njegove zidine su sa lakoćom izdržavale pokušaje razaranja tokom srednjeg veka. Doduše, tada se svaki od osvajača starao da grad iznova utvrdi za soptsvene svrhe, i ukloni slabosti koje je sam uočio tokom opsade. I zaista, tvrdjava je bila savršeno očuvana sve do svetskih ratova u „civilizovanom“ dvadesetom veku.

Prvi svetski rat
Prvo značajnije razaranje Smederevskom gradu je doneo Prvi svetski rat. Nalazeći se na važnom strategijskom mestu prilikom prodora na istok (Drang nach Osten) Austrijanaca i Nemaca preko Dunava 1914. i 1915. godine, smederevsko područje je pretrpelo teško razaranje. Austrijanci su u više navrata tukli tvrdjavu topovima najtežeg kalibra, od 420 mm, poznatim kao „Debele Berte“. Pa ipak, ta razaranja nisu bila nepopravljiva, a drevne zidine su još jednom pokazale svoju čvrstinu.

Drugi svetski rat
Najteže razaranje tvrdjavi je naneto za vreme Drugog svetskog rata. Samo dva meseca posle bombardovanja 6. aprila 1941. godine, grad je doživeo najveću katastrofu u svojoj dugoj i stradalnoj istoriji. Iz tvrdjave gde su Nemci skladištili municiju 5. juna 1941. godine kao u apokaliptičkoj viziji smrti, odjeknula je snažna eksplozija, koja je brzinom orkana zahvatila ceo grad i sva naselja desetak kilometara u prečniku. Drevne zidine ovoga puta nisu mogle da zaštite grad. železnička stanica prepuna ljudi i kompozicija voza u trenu su zbrisani a najveći deo gradjevina u širem području grada pretvoreno je u gomilu ruševina. U prostoru zahvaćenom eksplozijom poginulo je oko 2500 ljudi, a svaki drugi stanovnik je bio povredjen ili ranjen.

Ali kao da i to nije bilo dovoljno. Pred kraj rata 1944. godine, engleski bombarderi su u tri navrata dovršili njegovo rušenje.Srednji vek
Mada je smederevski utvrdjeni grad bio sagradjen u doba kada se već uveliko koristilo vatreno oružje, njegove zidine su sa lakoćom izdržavale pokušaje razaranja tokom srednjeg veka. Doduše, tada se svaki od osvajača starao da grad iznova utvrdi za soptsvene svrhe, i ukloni slabosti koje je sam uočio tokom opsade. I zaista, tvrdjava je bila savršeno očuvana sve do svetskih ratova u „civilizovanom“ dvadesetom veku.

Prvi svetski rat
Prvo značajnije razaranje Smederevskom gradu je doneo Prvi svetski rat. Nalazeći se na važnom strategijskom mestu prilikom prodora na istok (Drang nach Osten) Austrijanaca i Nemaca preko Dunava 1914. i 1915. godine, smederevsko područje je pretrpelo teško razaranje. Austrijanci su u više navrata tukli tvrdjavu topovima najtežeg kalibra, od 420 mm, poznatim kao „Debele Berte“. Pa ipak, ta razaranja nisu bila nepopravljiva, a drevne zidine su još jednom pokazale svoju čvrstinu.

Drugi svetski rat
Najteže razaranje tvrdjavi je naneto za vreme Drugog svetskog rata. Samo dva meseca posle bombardovanja 6. aprila 1941. godine, grad je doživeo najveću katastrofu u svojoj dugoj i stradalnoj istoriji. Iz tvrdjave gde su Nemci skladištili municiju 5. juna 1941. godine kao u apokaliptičkoj viziji smrti, odjeknula je snažna eksplozija, koja je brzinom orkana zahvatila ceo grad i sva naselja desetak kilometara u prečniku. Drevne zidine ovoga puta nisu mogle da zaštite grad. železnička stanica prepuna ljudi i kompozicija voza u trenu su zbrisani a najveći deo gradjevina u širem području grada pretvoreno je u gomilu ruševina. U prostoru zahvaćenom eksplozijom poginulo je oko 2500 ljudi, a svaki drugi stanovnik je bio povredjen ili ranjen.

Ali kao da i to nije bilo dovoljno. Pred kraj rata 1944. godine, engleski bombarderi su u tri navrata dovršili njegovo rušenje.