Smederevska jesen – Seoska radinost

Smederevska jesen - Razonoda za klince
Smederevska jesen - Seoska radinost
Smederevska jesen - Trubaduri u povorci