Smederevska jesen – Malo vina

Smederevska jesen - Razonoda za klince
Smederevska jesen - I vo se okreće
Smederevska jesen - Seoska radinost