Kao u Holandiji

Kao u Holandiji

Urbani deo grada sa bazenčićem
Pogled na celu maketu