Pogled na celu maketu

Pogled na celu maketu

Kao u Holandiji
Urbani deo grada