Galerija savremene umetnosti Smederevo – Konkurs 2016

0
2416
Galerija savremene umetnosti Smederevo
Galerija savremene umetnosti Smederevo

Galerija savremene umetnosti Smederevo

Gradska galerija savremene umetnosti Smederevo
raspisuje konkurs za izlagačku sezonu 2016.

Potrebno je dostaviti:

1. Kontakt (telefon i e-mail adresu)
2. Idejnu koncepciju
3. Vizuelnu dokumentaciju (poželjno je da fajl prezentacija sa fotografijama bude u PDF formatu)
4. Radnu biografiju
5. Tehničku specifikaciju (neophodnu za realizaciju izložbe)

Navedene podatke poslati u elektronskoj formi.

Po potrebi kao dodatni materijal poslati kataloge prethodnih izložbi.

Elektronska adresa:
galerija@mus.org.rs
subject: Za umetnički savet Galerije

ili poštanska adresa:
Muzej u Smederevu (za umetnički savet Galerije),
poštanski fah 126, 11300 Smederevo

Sve informacije se mogu dobiti na telefon:
+38126 614 595
+381648449550
Mr Nataša Radosavljević Kuzmanović, kustos
Milan Marković, kustos

Konkurs je otvoren do 1. juna 2015. godine.

Spisak prihvaćenih prijava za izlaganje biće objavljen na sajtu Galerija savremene umetnosti Smederevo najkasnije 20 dana po završetku konkursa.

Konkursni materijal se ne vraća.