Govor Krsta – 31.03.2015

0
1352
Govor Krsta
Govor Krsta

Predavanje: GOVOR KRSTA

Predavač: Nataša Cerović, viši kustos Narodnog muzeja u Beogradu

Moderator: Marko Cvetković

Slobodan ulaz

Govor Krsta
Govor Krsta

Izlaganje Nataše Cerović, višeg kustosa Narodnog muzeja u Beogradu, uz prigodan vizuleni materijal, upoznaće publiku sa krstovima nastalim u periodu od XIV do XIX veka, koji pripadaju zbirkama Narodnog muzeja. Tokom predavanja biće ukazano na značenjsku ravan krsnog znamenja, njegovu sakralnu dimenziju, smisao u iskustvu vere, slojevitu simboliku, a sa osvrtom na primere biće osvetljen istorijski i funkcionalni kontekst prisustva krsta u bogusluženju i u svakodnevnom životu ljudi. Za sistematizovanje saznanja o izgledu, upotrebi, ulozi i sticanje jasne i celovitije predstave o njegovoj nameni vezana je tipologija krstova koja obuhvata prestone krstove, ručne krstove, litijske, nagrudne, zavetne i kućne krstove, a tipske karakteristike biće opisane tokom programske večeri. Predavanje „Govor krsta“, kao i istoimena izložba upriličena prošle godine u Narodnom muzeju u Beogradu, čiji je autor Nataša Cerović, pored toga što nas vraća u minula vremena, posvedočiće i o izuzetnoj umetničkoj, estetskoj vrednosti eksponata.

31.03.2015.
Koncertna dvorana u 19.00 sati