Ko duguje – USS ili Sartid?

0
1482
Ko duguje - USS ili Sartid?

Ko duguje - USS ili Sartid?Poreska uprava Srbije saopštila je da kompanija USS Srbija ne duguje za porez i da se taj podatak omaškom našao na listi 500 najvećih poreskih dužnika.

Kako se precizira, radi se o dugu Sartida koji je nastao pre nego što je tu železaru kupio USS. Američka kompanija USS, koja je kupila preduzeće Sartid u stečaju, istice se, redovno je izmirivala javne prihode do dana brisanja iz registra i nema poreske dugove.

Dug Sartida u stečaju datira iz 2002. godine i danas iznosi 6,4 milijarde dinara i biće namiren u skladu sa zakonskim propisima koji uredjuju stečajni postupak, navela je Poreska uprava Srbija.

Na novoj listi 500 pravnih lica najvećih poreskih dužnika, koja je objavljena na sajtu Poreske uprave, na 6. mestu bila je kompanija USS, ali je danas na tom mestu Sartid u stečaju.

Izvor: BETA