Dogodilo se na današnji dan – 21. mart

0
1523
21. mart
21. mart
21. mart - Dogodilo se na današnji dan
21. mart – Dogodilo se na današnji dan

1685. – Rođen je Johan Sebastijan Bah, nemački kompozitor, jedan od najznačajnijih stvaralaca u istoriji muzike. Pretežan deo života proveo je u Lajpcigu kao kantor crkve sv. Tome. U svoje vreme više je bio cenjen kao orguljaš nego kao kompozitor. Tek je Feliks Mendelson, izvođenjem Bahove „Pasije po Mateju“, otkrio njegov muzički genije, stvorio pravi Bahov renesans i od tada se javljaju mnogi Bahovi sledbenici. Bahovo stvaralaštvo označava raskid sa srednjovekovnim misticizmom, kao i vrhunac i završetak baroknog polifonog stila. Komponovao je preludijume, fuge, tokate za orgulje, svite, violinske koncerte… Glavna dela: „Dobro temperovani klavir“, „Umetnost fuge za klavir“, „Brandenburški koncerti“, „Pasija po Mateju“…

1857. – Veliki zemljotres u Tokiju – 107.000 mrtvih.

1935.Persija je i zvanično promenila ime u Iran.

1943. – Pokušaj atentata na Hitlera.

1963. – Federalni zatvor Alkatraz zvanično je zatvoren.

1975. – Kraj monarhije u Etiopiji, nakon 3.000 godina.

1983. – Jedina štamparska greška na naslovnoj strani Time Magazine-a: control=contol. Svi brojevi povučeni su iz prodaje.