Dogodilo se na današnji dan – 6. april

0
1595
6. april
6. april

6. april

6. april

648. p. n. e. – Prva beleška o pomračenju Sunca koju su načinili stari Grci.

1838. – Umro je srpski novinar i publicista Dimitrije Davidović, otac srpske štampe. U Beču je 1813. pokrenuo „Novine serbske“, koje su izlazile devet godina. Pritisnut dugovima, prešao je u Srbiju, gde je do 1829. bio sekretar kneza Miloša Obrenovića. Bio je kratko i ministar unutrašnjih poslova i prosvete. Po uzoru na francuski i belgijski ustav, izradio je liberalni Sretenjski ustav, usvojen u februaru 1835, koji nije odgovarao knezu Milošu, jer mu je ograničavao vlast. Iskoristivši negodovanje apsolutističke Austrije, Otomanskog carstva i Rusije povodom takvog ustava, knez ga je suspendovao već u martu 1835, posle čega je Davidović pao u kneževu nemilost.

1875. – Rođen je srpski filozof i matematičar Branislav Jeremić, poznat kao Branislav Petronijević, profesor Velike škole, potom Beogradskog univerziteta, i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Tezom „Stav razloga“ doktorirao je filozofiju u Lajpcigu. Izradio je originalni sistem, unutar kojeg je, pored metafizike, razmotrio i teoriju saznanja i filozofiju prirode. Metafizičko stanovište, koje je nazvao monopluralizam, razvijao je sučeljavajući ga sa s teorijama Baruha de Spinoze, Vilhelma Lajbnica i Džordža Berklija i povezao ga sa sopstvenom verzijom „diskretne geometrije“, sa svojom „empirio-racionalističkom“ teorijom saznanja i evolucionističkom filozofijom prirode. Pisao je na nemačkom i francuskom. Dela: „Principi metafizike“ (dva toma), „Istorija novije filozofije“, „Univerzalna evolucija“, „Članci i studije“ (četiri sveske), „Empirijska psihologija“, „O vrednosti života“ (sa autobiografijom, objavljeno posthumno).

1876. – Srpska vojska je ušla u Smederevsku tvrđavu i smenila turski garnizon. U ime kneza Mihaila Obrenovića, ključeve tvrđave primio je major Ljubomir Uzun-Mirković.

1896. – Počele prve savremene Olimpijske igre u Atini na kojima je učestvovalo 484 takmičara.

1910. – Na inicijativu srpskog naučnika Jovana Cvijića, u Beogradu je osnovano Srpsko geografsko društvo. Cilj društva bio je širenje naučno-stručnog rada i popularisanje znanja iz oblasti geografije i njoj srodnih nauka.

1917. – SAD objavljuju rat Nemačkoj i ulaze u Prvi svetski rat.

1941.Nacistička Nemačka je u Drugom svetskom ratu bez objave rata napala Jugoslaviju. Beograd je u 6.30h napalo 234 bombardera i 120 lovaca. Većina žitelja Beograda zatečena je na spavanju, jer je bila nedelja. U bombardovanju koje je nastavljeno i u naredna dva dana poginulo je oko 2.500 ljudi. Uništeno je više stotina zgrada, među kojima je bilo i zdanje Narodne biblioteke Srbije – ustanove osnovane 1832. – sa oko 300.000 knjiga, uključujući srednjovekovne spise neprocenjive kulturne vrednosti.

1973. – U Beogradu je otvorena nova zgrada Narodne biblioteke Srbije. Stara zgrada izgorela je do temelja u požaru 1941. godine.