Imovina Železare od sada „crno na belo”

0
1634
Železara Smederevo
Železara Smederevo

Skupština Srbije usvojila je Zakon o imovini Železare kojim se uređuju procedure, uslovi i način na koji Železara stiče pravo svojine na zemljište i objekte.

Železara Smederevo

Zakon propisuje i uslove i načinu sticanja prava svojine na objekte koji su izgrađeni na tom zemljištu, kao i na zemljištu bez izgrađenih objekata, i vodovima privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo.

Železara će postati vlasnik državnog zemljišta na kome je upisana kao korisnik.

Uređuju se uslovi i način sticanja prava svojine Železare na vodovima, kao i uslovi i način upotrebe ostataka iz proizvodnje nastale u Železari.

Na ovaj način rešava se višedecenijski problem vezan za status objekata i zemljišta Železare, što je bitan preduslov za dalji oporavak te fabrike i uspešniju privatizaciju.

Ministar privrede Željko Sertić istakao je obrazlažući taj zakon da Železara do sada nije definisala svoja imovinska prava i da se ne zna šta je njena imovina.

“Da bi smo mogli da razgovaramo sa potencijalnim partnerom moramo da budemo dobar partner i da znamo čime raspožemo”, kazao je Sertić i istakao da se u zakonu definišu zemljište i svi objekti.

On je naveo da Železara ima milion kvadrata poslovnog prostora na tri lokacije.