Ukradena struja za 5 miliona

0
1350
Brojilo
Brojilo

BrojiloSmederevski ogranak Elektro-privrede Srbije obavio je proveru više stotina mernih mesta i otkrio 13 potrošača koji su neovlašćeno trošili struju i tako napravili štetu od oko pet miliona dinara.

„Počinicima je demontirano merno mesto i izbrisani su iz evidencije kupaca, pa će za novi priključak biti potrebno da podnesu zahtev, što je dodatni izdatak“, rekao je agenciji Beta menadžer za odnose sa javnošću Bojan Radojević.

Zbog neovlašćene potrošnje biće podnete i krivične prijave.Akciju je sprovelo 18 ekipa sa 38 elektro-montera iz smederevskog ogranka EPS distribucije.Tokom 2015. godine u Smederevu je sa seoskim zajednicama otkriveno 533 slučaja neovlašćene potrošnje električne energije.

Otkriveni počinioci prošle godine neovlašćeno su potrošili 4,35 miliona kilovat-časova električne energije, što u novcu iznosi gotovo 62 miliona dinara.Pojačane akcije otkrivanja krađe struje rezultat su višemesečnih analiza gubitaka u energiji u čijoj strukturi neovlašćena potrošnja, pored ostalih tehničkih gubitaka, zauzima značajno mesto.