Dogovoren stečaj Sartida pre prodaje Ju-es stilu?

0
1491

Srpsko Ministarstvo privrede i privatizacije i američki Ju-es su se kroz Memorandum o razumevanju, dogovorili da smederevski Sartid ode u stečaj, da bude oslobođen svih dugova i obaveza i tek tada prodat američkoj kompaniji.
Radna grupa MUP-a Srbije koja vodi istragu o prodaji Sartida u okviru provere 24 privatizacije koje Evropska unija smatra spornim ispituje učesnike u tom procesu a nedavno je izjavu dao i bivši ministar za privredu i privatizaciju Aleksandar Vlahović.

„Dao sam izjavu kao građanin, ali me zakon sprečava da vam kažem bilo šta detaljnije od toga“, rekao je Vlahović za list Danas.

Kako piše ovaj list, i drugi učesnici u tom poslu bili su saslušani, a okosnica interesovanja istražnih organa je u tome da dokuče ko je uzeo i koliku „proviziju“ za ovaj posao, budući da je američki gigant smederevsku železaru kupio za samo 21,3 milion dolara, po većini procena, daleko ispod cene.

Pri tom je kupac oslobođen i plaćanja 1,7 milijardi dolara dugova Sartida, koje je država preuzela na sebe.

Zapravo, budući da je Ju-es stilu prodata samo imovina Sartida koji je bio u stečaju, poverioci, među kojima su osim domaćih banaka bili i veliki nemački kreditori, ostali su praktično u potpunosti bez svog novca i mogućnosti da iz stečajne mase naplate potraživanja.

Uz to, prema nezvaničnim informacijama, sam ugovor sačinjen je u skladu sa američkim, a ne srpskim zakonima.

Šta piše u Memorandumu o razumevanju:

Prema Memorandumu o razumevanju, koji su pre kupovine potpisali Ministarstvo privrede i privatizacije i Ju-es stil, Vlada Srbije i američka kompanija međusobno su se dogovorile o tome da Sartid ode u stečaj, da bude oslobođen svih dugova i obaveza i tek tada prodat Ju-es stilu.

Sam Memorandum ne definiše obavezu Vlade da Sartid otera u stečaj, ali to navodi kao jedinu opciju koja ispunjava sve zahteve Amerikanaca. Zatim se, kako piše Danas, iznose uslovi pod kojima će prodaja biti obavljena, bez tendera, to jest direktnim međusobnim dogovorom, kada se železara nađe u stečaju.

Između ostalog, Vlada Srbije je po Memorandumu bila dužna da Sartid oslobodi svih dugova i odgovornosti u Srbiji i van nje i preuzela je obavezu da Ju-es stilu nadoknadi sve troškove, odnosno štetu koja bi mogla nastati zbog ugrožavanja životne sredine ili bilo kojih drugih razloga koji su nastali pre same kupovine.

Država je bila obavezna da Ju-es stilu obezbedi i sve dozvole i odobrenja za korišćenje zgrada, zemljišta i vodnih puteva u sklopu Sartida, a ako bi zbog manjkavosti takvih dozvola Ju-es stil bio kažnjen, Vlada bi morala da mu nadoknadi štetu.

Takođe, Vlada je pristala i na to da Sartid može neometano da upravlja zgradama, zemljištem i vodnim putevima čak i u slučaju da nema potrebne dozvole za to, sve dok se te dozvole ne pribave (što je obaveza Vlade). Vlada je garantovala Ju-es stilu da će jedini porez koji će morati da plati na kupoprodajnu transakciju iznositi pet odsto od prodajne cene.

Obaveze Ju-es stila

S druge strane, Ju-es stil se obavezao da u roku od pet godina investira 150 miliona dolara u Sartid, od čega polovinu u obliku kapitalne potrošnje.

Međutim, Ju-es stil nije bio čvrsto obavezan na ove investicije, jer je, između ostalog, mogao da od njih odustane „u zavisnosti od tržišnih uslova“, što znači da Vlada nije mogla biti sigurna da će američka kompanija ispuniti načelnu obavezu da investira 150 miliona.

Uz to, od dela od 75 miliona dolara, koliko je moralo da se uloži putem kapitalne potrošnje, 40 miliona je zavisilo od toga da „komercijalne operacije, tokovi novca i održivost Sartida budu dovoljni da opravdaju takve investicije“. Ukupno uzev, Vlada je u Memorandumu pristala da Sartid očisti od svih mogućih obaveza i da ga proda za samo 21,3 miliona dolara (cifra se ne navodi u Memorandumu), ali za to nije dobila ni blizu jednake garancije da će Ju-es stil izvršiti svoj deo pogodbe i uložiti 150 miliona dolara.

Kao deo dogovora, američki proizvođač čelika se obavezao da u roku od tri godine ne otpušta radnike, da im obezbedi programe obuke, zdravstvene zaštite i bezbednosti na radu, da u dobrotvorne i sportske svrhe uloži pet miliona dolara u prve tri godine i da u istom periodu uloži 1,5 miliona dolara u „aktivnu promociju ekonomskog razvoja Republike Srbije“.

Na kraju, Ju-es stil je naveo i da će „bez da se time pravno obavezuje“, razmotriti da uloži i dodatnih 200 miliona dolara u Sartid.

Izvor: Danas