Posle 22 godine Televizija Smederevo prekinula emitovanje

0
1528
Televizija Smederevo
Televizija Smederevo
Televizija Smederevo
Televizija Smederevo

Televizija Smederevo prekinula je emitovanje programa, a razlog je iseljenje iz poslovnih prostorija koje su u vlasništvu Grada. Većinski vlasnik ovog medija, nakon podele besplatnih akcija, novinarka Jelena Vasiljević tvrdi da je televizijska oprema neovlašćeno uklonjena i zahteva pokretanje programa.

– Neko je neovlašćeno, bez znanja, dozvole i nadzora većinskog vlasnika, otuđio imovinu koja glasi na moje ime i prezime, sa adrese koja je u rešenju Ministarstva privrede navedena kao zvanično sedište firme. Praktično, ukrao je privatnu imovinu – kaže vlasnica Jelena Vasiljević.

Ministarstvo privrede donelo je u februaru rešenje o prenosu kapitala bez naknade JP Televizija Smederevo zaposlenima, Jeleni Vasiljević i Zoranu Jovšiću. Vasiljevićeva je vlasnik dve trećine, a Jovšić jedne trećine medija.

Povod za iseljenje bio je taj što televizija nema ugovor o korišćenju poslovnog prostora sa Gradom.

– U dopisu direktorke, koji sam dobila poštom, kad je televizija već bila iseljena, stoji da je to urađeno “na osnovu urgencije gradske uprave”, da je morala prostor da oslobodi, i da je oprema izmeštena u Centar za kulturu.

Pokušali smo da stupimo u kontakt i sa direktorkom TV, ali se ona nije javljala na telefon.

Ovo je krađa, reč je o privatnoj imovini. O iseljenju smo morali da budemo obavešteni. Tražili smo da se imovina vrati, kako bismo obavili zvaničnu primopredaju. U suprotnom, bićemo prinuđeni da podnesemo prijavu policiji – kaže novinarka Vasiljević.