Restoran Grand ustupljen Ekonomsko-trgovinskoj školi

0
1247
Restoran Grand
Restoran Grand

Gradske vlasti odlučile su da se Restoran Grand ustupi Ekonomsko-trgovinskoj školi za izvođenje praktične nastave, kao školska radionica – restoran i biće otvorenog tipa.

Restoran Grand
Restoran Grand

Odeljenja ugostiteljske struke Ekonomsko-trgovinske škole obavljaće praktičnu nastavu, pored modernog školskog restorana koji poseduje sva sredstva neophodna za obuku učenika, i u nekadašnjem Grand restoranu.

Planira se da donji deo restorana počne sa radom tokom leta, sa otvorenom baštom i asortimanom jela i pića kao i u ostalim ugostiteljskim objektima restoranskog tipa i mora da odgovara svim profesionalnim standardima, dok će se spratni deo koristiti za obuku učenika (postavljanje stolova i sl.).

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja odobrilo je Ekonomsko-trgovinskoj školi proširenje delatnosti u okviru ugostiteljstva, trgovine i obrazovanja, pa će škola, na osnovu toga, moći da otvori restoran otvorenog tipa.

U restoranu će raditi nastavnici ugostiteljske struke i njihovi učenici, kojih u okviru 17 odeljenja ima oko 500 i na taj način će se obezbediti uslovi koje će imati malo koja škola u Srbiji i koje na to imaju zakonsku obavezu u novoj mreži škola.

Lokalna samouprava snosiće materijalne troškove opremanja restorana, a škola će svojim radom obezbeđivati srestva za izvođenje nastave i opremanje škole.

Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove uputilo je dopis Direkciji za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište Smederevo, u kome se traži da uradi predmer i predračun potrebnih radova kako bi se ovaj poslovni prostor doveo u funkciju poslovanja. Direkcija je već danas započela taj posao, a preostaje da se izvrši pregled instalacija i uređaja i utvrdi njihova ispravnost, kao i opremanje restorana (inventar).

Ekonomsko-trgovinska škola u Smederevu ima poluvekovnu tradiciju srednjoškolskog obrazovanja i vaspitanja mladih generacija, a danas školuje učenike u dva područja rada (obrazovni profili u četvorogodišnjem trajanju) 1. ekonomija, pravo i administracija i 2. trgovina, ugostiteljstvo i turizam i obrazovni profili u trogodišnjem trajanju, za zanimanja: konobar, kuvar i poslastičar.

U školskoj 2012/13. godini ova škola ima upisanih oko 1.150 učenika.

Izvor: Grad Smederevo