Zakon nije isti za sve? Nepropisno parkiranje – da ili ne?

0
2290
Nepropisno parkiranje - Da ili ne?
Nepropisno parkiranje - Da ili ne?

Da zakon nije isti za sve i da ne važe ista pravila za sve učesnike u saobraćaju imali smo prilike više puta da se uverimo, pa tako i danas prema rečima naših čitalaca. Ovim tekstom ne opravdavamo bahatost pojedinih nesavesnih vozača, već samo želimo da ukažemo na to da zakon mora podjednako da važi za sve.

Naime, jedan čitalac nam je poslao fotografiju nepropisno parkiranog vozila saobraćajne policije dok je u neposrednoj bilizini komunalna policija pisala kazne za nepropisno parkiranje drugih građana i paukom odnosila vozila. Prema navodima očevidaca, pripadnici komunalne policije su se oglušili na primedbu prolaznika o nepropisno parkiranom vozilu saobraćajne policije i nastavili sa fotografisanjem i pisanjem prijava drugim licima. Takođe, prema navodima građanina koji je bio u poseti lekaru (Gradska bolnica se nalazi u blizini raskrsnice), događaj se odvijao oko 11 časova pre podne u ulici Mome Ardelića, na raskrsnici sa ulicom Petrijevski potok i na raskrisnici ulica Mome Ardelića i Prote Mateje Nenadovića na rastojanju od oko 100m. Vozilo saobraćajne policije je bilo parkirano duže vreme u ulici Mome Ardelića (građanin je uspeo da završi sa lekarskim pregledom i vozilo je bilo tu sve vreme), na samoj raskrsnici sa ulicom Petrijevski potok i na rastojanju kraćem od 5 metara od najbliže ivice poprečnog kolovoza.

Nepropisno parkiranje - Da ili ne?
Nepropisno parkiranje – Da ili ne?

Zakon o Bezbednosti saobraćaja jasno kaže gde i u kojim situacijama ne sme biti parkirano vozilo kao i da se odredbe zakona o zaustavljanju i parkiranju ne primenjuju se na policijske službenike u obavljanju službene dužnosti ako bi obaveza poštovanja odredbi o zabrani zaustavljanja ili parkiranja vozila omela uspešno obavljanje službene dužnosti.

Prilažemo fotografiju parkiranog vozila saobraćajne policije. Nadležni organi ako čitaju ovo, mogu da utvrde da li je vozilo parkirano propisno, da li je neko od zaposlenih bio na dužnosti u to vreme i da li je na tom mestu obavljao dužnost. Na fotografiji se vidi da na samom mestu nema policijskih službenika koji obavaljaju dužnost ali ne znamo da li su bili negde u blizini.

Gde vozač ne sme da zaustavi ili parkira vozilo:

1) na pešačkom prelazu i na prelazu biciklističke staze preko kolovoza kao i na odstojanju, odnosno rastojanju manjem od pet metara od tih prelaza,
2) na prelazu puta preko železničke pruge, odnosno tramvajskih šina i na rastojanju, odnosno odstojanju manjem od pet metara od prelaza(stari zakon 15 metara), kao i u blizini železničke pruge, odnosno tramvajskih šina, ako se time sprečava saobraćaj vozila koja se kreću po šinama,
3) na raskrsnici i na odstojanju, odnosno rastojanju manjem od pet metara od najbliže ivice poprečnog kolovoza,
4) u tunelu, u podvožnjaku, u galeriji, na mostu, na nadvožnjaku,
5) u blizini vrha prevoja ili u krivini gde je preglednost puta nedovoljna ili se obilaženje vozila ne može izvršiti bez opasnosti,
7) na mestu na kome bi zaklanjalo saobraćajni znak,
8) na biciklističkoj stazi, odnosno traci,
9) na stajalištu za vozila javnog saobraćaja i na odstojanju, odnosno rastojanju manjem od 15 metara ispred i iza oznake na kolovozu kojim je stajalište označeno, (taksi može zaustaviti vozilo)
10) na putu na kome su kolovozne trake fizički odvojene, osim ako je to dozvoljeno saobraćajnim znakom, (taksi može zaustaviti vozilo)
11) iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizaciju ili drugu mrežu komunalnih službi (taksi može zaustaviti vozilo),
12) na mestu na kome bi se onemogućio pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu (taksi može zaustaviti vozilo),
13) na trotoaru, osim ako je to dozvoljeno (regulisano) saobraćajnom signalizacijom, i ako na trotoaru, kada je vozilo parkirano, ostane slobodan prolaz za pešake najmanje širine 1,60 metara, koji ne sme biti uz ivicu kolovoza (taksi može zaustaviti vozilo),
14) na pešačkoj stazi, odnosno na delu trotoara koji je namenjen za kretanje lica sa posebnim potrebama,
15) na trgovima, na pešačkoj zoni i protivpožarnom putu,
16) na pristupnoj saobraćajnici, kolskom prolazu između stambenih zgrada, odnosno prolazima u blokovima naselja,
17) na saobraćajnicima van uličnih parkirališta koje povezuju parking prostore i stambene zgrade sa drugim saobraćajnicama,
18) na kolskom ulazu, odnosno izlazu iz zgrade, dvorišta ili garaže(taksi može zaustaviti vozilo),
19) na saobraćajnoj traci za uključivanje, isključivanje, zaustavnoj traci, saobraćajnoj traci za vozila javnog prevoza i tramvajskoj baštici,
20) na parking mestu koje je dopunskom tablom saobraćajnog znaka ili oznakom na kolovozu obeleženo kao mesto za parkiranje za vozila za osobe sa invaliditetom, ako na vozilu ne poseduje odgovarajuću oznaku,
21) na parking mestu koje je dopunskom tablom saobraćajnog znaka ili oznakom na kolovozu označeno kao mesto rezervisano za vozila određenih korisnika, kada vozilo kojim upravlja ne pripada tim vozilima,
22) na površinama na kojima je saobraćajnim znakom zabranjen saobraćaj vozila.

Izuzetno, vozač vozila kojim se obavlja auto taksi prevoz putnika može zaustaviti vozilo u saobraćajnoj traci za vozila javnog prevoza kojom se ne kreću tramvaji, i to samo za vreme potrebno za ulazak, odnosno izlazak putnika.